حساب کاربری

یا

66670692021

با مـا در تمـاس باشـید

جدول وزنی تیرآهن

وزن

نمره

98

10

135

12

155

14

195

16

225

18

270

20

315

22

365

24

430

27

500

30

Call Now Button