حساب کاربری

یا

66670692021

با مـا در تمـاس باشـید

جدول وزنی میلگرد

وزن میلگرد در جدول اشتال

سایز میلگرد

2/7

6

5

8

7.5

10

10.7

12

14.6

14

18.9

16

24

18

29.7

20

35.6

22

46.2

25

58

28

75

32

Call Now Button