حساب کاربری

یا

66670692021

با مـا در تمـاس باشـید

جدول وزنی ناودانی

ناودانی ایرانی 6 متری 

 

وزن

نمره

24

5

28

6

40

8

50

10

60

12

75

14

85

16

100

18

110

20

ناودانی اروپایی 6 متری 

وزن نمره

24

5

45

6.5

55

8

65

10

80

12

98

14

112

16

130

18

150

20

Call Now Button