حساب کاربری

یا

66670692021

با مـا در تمـاس باشـید

جدول وزنی نبشی

نبشی 6 متری

وزن

نمره

5

2

8

3

14

4

22

5

32

6

42

7

60

8

90

10

130

12

200

15

Call Now Button